• Asbestsanering Perfect Finish
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Chroom 6 verwijderen

Chroom 6 verwijderen dient onder veilige en verantwoorde omstandigheden uitgevoerd te worden omdat chroom 6 schadelijk is voor de gezondheid.

Het is toegestaan om chroom 6 te verwijderen onder vergelijkbare condities als asbestverwijdering. Onder deze condities worden een groot aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen niet blootgesteld worden aan de schadelijke stoffen die bij verwijdering van chroom 6 vrijkomen.

Chroom 6 verwijderen gebeurt (afhankelijk van de risicoklasse) in containment op onderdruk waarbij de lucht en fijnstof wordt afgezogen en gefilterd. De onderdruk zorgt ervoor dat er geen schadelijke stoffen buiten het containment kunnen komen. Speciale kleding en adembescherming zorgt ervoor dat de medewerkers die het werkgebied betreden beschermd worden. Na de verwijdering wordt het werkgebied volledig gereinigd.

Nadat de chroom 6 sanering heeft plaatsgevonden komt een onafhankelijk laboratorium beoordelen of het werkgebied veilig vrijgegeven kan worden. Dit gebeurt doormiddel van bemonsteringen en luchtmetingen. Hiervan wordt ook een vrijgave rapportage opgemaakt.

Chroom 6 saneren

Met ‘chroom 6 saneren’ en ‘chroom 6 verwijderen’ wordt hetzelfde bedoelt.

Het betekent het weghalen van de bron schadelijke stoffen chroom 6. Chroom 6 kan gesaneerd worden door enkel het behandelde materiaal met chroom 6 te saneren, maar ook door de toepassing inclusief alle materialen eromheen te saneren.

Wat is chroom 6

Chroom 6 is een verzamelnaam voor een aantal verschillende chemische stoffen.  Het is al langer bekend dat chroom 6 schadelijk is voor de gezondheid.

Het risico ontstaat vaak op het moment dat er onderhouds- of sloopwerkzaamheden aan de met chroom 6 behandelde materialen uitgevoerd wordt.

Chroom 6 wordt ook wel aangeduid door middel van romeinse cijfers: Chroom-VI.

Toepassingen

Het toepassen van chroom 6 werd in het verleden gedaan voor het conserveren van metalen. De metalen zijn dan beter beschermd tegen externe invloeden zoals bijvoorbeeld het weer en krijgen op die manier een langere levensduur. Vandaar dat chroom 6 veelal in coatings en verf verwerkt is. Voorbeelden van objecten waarin materiaal met chroom 6 is verwerkt:

  • Bruggen
  • Verwarmingsinstallaties
  • Gebouwen (constructies en kozijnen)
  • Spoorwegen
  • Scheepvaart

Kosten chroom 6 verwijderen

De kosten voor chroom 6 verwijderen zijn afhankelijk van de hoeveelheid, de omstandigheden en de methode waarmee het materiaal verwijderd kan worden. Een groot gedeelte hiervan wordt bepaald door de methode waarmee het materiaal verwijderd dient te worden. Dit wordt bepaald door een inventaristatiebureau die ook de risicoklasse chroom 6 bepalen.

De hoeveelheid materialen die afgestort moeten worden bepalen de hoogte van de stortkosten. Over het algemeen moeten alle materialen die zijn losgekomen tijdens de sanering als afval worden afgestort.

Indien de omstandigheden zeer bewerkelijk zijn kost het extra tijd om de met chroom 6 behandelde materialen veilig te verwijderen.

Offerte aanvragen

Vraag vrijblijvend een offerte aan om de exacte kosten van chroom 6 verwijdering in beeld te krijgen.

Risicoklasse matrix chroom 6 werkzaamheden

Chroom 6 kent verschillende risicoklassen. Hiermee wordt door een inventarisatiebureau ingeschat wat het risico is op vrijkomen van schadelijke stoffen. Ook geeft het inventarisatiebureau aan op welke wijze chroom 6 verwijderd kan worden en de manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Gezondheidsrisico’s

Chroom 6 is giftig, dat is al enige tijd bekend. Onderzoeken tonen aan dat de stof kankerverwekkend is en schadelijk is voor het milieu.

In veel gevallen treedt dit het lichaam binnen via de huid of door inademen.

Chroom 6 is niet schadelijk zolang het “vast” zit in de verf. Maar zodra de verf breekt (bijvoorbeeld door boren, slijpen, schuren of zagen) komen deeltjes van de stof in de lucht terecht en is het schadelijk.

Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu