• Asbestsanering Perfect Finish
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbestsanering

Asbestsanering is het verwijderen van asbest. Asbest is een materiaal waarvan de vezels schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zit meestal in materialen die zijn gebruikt in gebouwen, woningen of installaties. In bijna alle gevallen gebeurt asbestsanering door een gespecialiseerd bedrijf en is het verboden om als particulier asbest te saneren. De belangrijkste reden hiervoor is dat blootstelling aan asbest schadelijk is voor de gezondheid.

Asbest saneren kosten

De kosten voor asbestsanering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijk is waar de asbest zich bevindt, of deze gemakkelijk weg te halen is en welke methode gebruikt wordt om de asbest veilig te kunnen saneren. Daarnaast is de hoeveelheid te saneren asbest bepalend voor de kosten. Ook het soort asbest dat gesaneerd moet worden kan invloed hebben op de prijs.

Na het inschatten van de situatie kan een richtprijs gegeven worden van de kosten voor het saneren van asbest. Op basis van een asbest inventarisatierapport kan een offerte voor asbest verwijderen worden opgemaakt. Eventuele onvoorziene asbest kan gesaneerd worden op basis van nacalculatie.

Professioneel asbestsaneerder

Perfect Finish Milieutechniek is een professioneel asbestsaneerder die asbest met de juiste kennis, materialen en gereedschappen veilig kan saneren. Asbest saneren dient door een deskundig asbest verwijderaar te worden uitgevoerd. Daarnaast dient deze te werken bij een gecertificeerd bedrijf. Dat is belangrijk omdat bij het saneren van asbest grote gezondheidsrisico’s aanwezig zijn.

Asbestsanering offerte

Een offerte voor asbestsanering wordt altijd gemaakt op basis van het asbest inventarisatierapport. Als er een asbest inventarisatierapport aanwezig is kan Perfect Finish Milieutechniek binnen 48 uur een offerte maken voor het verwijderen van asbest. Als er nog geen asbest inventarisatierapport gemaakt is, kan op basis van een inschatting een richtprijs worden gegeven.

Asbestsanering Limburg

Asbestsanering in Limburg geschiedt door een aantal gecertificeerde bedrijven. Perfect Finish Milieutechniek is een van de bedrijven in Limburg die veilig en snel asbestsanering uitvoert. Asbestsanering is een gespecialiseerde klus die in de meeste gevallen aan een professioneel bedrijf overgelaten moet worden.

Regelgeving asbestsanering

De regelgeving voor asbestsanering vanuit de overheid bepaalt dat asbestverwijdering bij bedrijven altijd door een gecertificeerd bedrijf moet worden uitgevoerd. Alleen voor particulieren gelden andere regels. Particulieren mogen zelf asbest van daken verwijderen als het totaal aan asbesthoudende golfplaten minder dan 35 vierkante meter bedraagt. Meer informatie over regelgeving asbestverwijdering staat elders op deze website.

Asbest saneren kosten per m2

De kosten voor asbest saneren per m2 golfplaten varieert van 10 euro per vierkante meter tot 20 euro per vierkante meter, afhankelijk van de eerder beschreven factoren zoals de totale hoeveelheid asbest die gesaneerd moet worden en of het dak gemakkelijk te bereiken is. Ook zijn er mogelijkheden om na asbestsanering van een dak, te combineren met het erop leggen van een nieuw dak. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor asbestverwijdering.

Subsidie asbestsanering

Omdat asbest in 2028 op daken verboden is, geeft de overheid subsidie voor asbestsanering van daken. De hoogte van de subsidie varieert per provincie en bedraagt ongeveer 4,50 euro per vierkante meter. De subsidie is beschikbaar voor pandeigenaren die een asbest dak willen laten saneren. De beschikbare subsidies zijn per gemeente verschillend en veranderen regelmatig. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de actuele subsidiemogelijkheden.

Asbest schadelijk voor de gezondheid

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Problemen kunnen optreden door het inademen van asbestvezels en blootstelling van asbest aan de huid. De overheid wil gezondheidsproblemen als gevolg van asbest voorkomen. Daarom heeft de Nederlandse regering in het asbestverwijderingsbesluit opgenomen dat vanaf 1993 geen asbest meer gebruikt of bewerkt mag worden. Dat betekend dat bij een sloop of verbouwing waarbij asbest aangeraakt moet worden, deze asbest gesaneerd moet worden.

Waarom professioneel asbestsaneerder?

Door verschillende redenen is het noodzakelijk dat asbestsanering door een professioneel asbestsaneerder verwijderd wordt. Onderstaand volgt een opsomming van redenen voor asbest verwijderen:

  • Verplichting asbest verwijderen bij sloop of verbouwing van een pand
  • De waarde van het pand stijgt als de asbest gesaneerd is
  • Risico op gezondheidsproblemen uitsluiten
  • Fiscaal en financieel is het gunstig om nu asbest te saneren
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu