• Asbest laten verwijderen
  • Asbest verwijdering op het dak
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
 

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is specialistisch werk dat wordt uitgevoerd door gespecialiseerde asbestverwijderaars. Perfect Finish Milieutechniek heeft deskundige asbest verwijderaars die met de best beschikbare technieken asbest op een veilige en professionele manier verwijderen. Asbest werd voorheen gebruikt om bouwmaterialen te versterken en brandwerend te maken. Echter blijkt de asbestvezel schadelijk te zijn voor de gezondheid van mensen. Asbestvezels komen vrij wanneer asbesthoudende materialen breken, scheuren of bijvoorbeeld gezaagd worden. Het is daarom verplicht om asbest te verwijderen wanneer een pand verbouwd wordt en asbest bewerkt, verplaatst of weggehaald moet worden.

Asbest verwijderen heeft verschillende voordelen. Door asbest te verwijderen worden gezondheidsrisico’s uitgesloten, stijgt de waarde van het gebouw of object en verbeteren we het milieu en onze leefomgeving. Asbest verwijderen brengt kosten met zich mee. Voor particulieren worden momenteel subsidies voor asbestverwijdering verstrekt. Bovendien kan het voor bedrijven interessant zijn om asbest te verwijderen in verband met subsidiemogelijkheden voor bedrijven en investeringsaftrek voor bedrijven.

Asbest verwijderen kosten

De kosten voor asbest verwijderen zijn afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

  • de hoeveelheid asbest die gesaneerd moet worden
  • de werkwijze die toegepast moet worden om de asbest veilig te verwijderen
  • de soort asbest die gesaneerd moet worden

De totale kosten van asbestverwijdering kunnen uit verschillende kosten worden opgebouwd namelijk, de kosten voor het inventarisatie rapport, de kosten voor asbest verwijderen en de kosten voor het afvoeren van asbest.

De exacte kosten van asbest verwijderen kan berekend worden op basis van een inventarisatierapport. Alleen met een inventarisatierapport kan Perfect Finish Milieutechniek een offerte uitbrengen om de kosten voor asbest verwijderen te kunnen bepalen.

wat kost asbestverwijderen

Professioneel asbest verwijderen

Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid is professioneel asbest verwijderen noodzaak. Er zijn kennis, ervaring en de juiste materialen nodig om asbest veilig te verwijderen en de gezondheidsrisico’s voor de asbestverwijderaar en de leefomgeving in te perken.

De deskundig asbest verwijderaars van Perfect Finish Milieutechniek zijn gespecialiseerd in professioneel asbest verwijderen. Professioneel asbest verwijderen gaat in 6 stappen:

  • Contact opnemen: Eerste contact met Perfect Finish Milieutechniek, hierin wordt de situatie en de wens van de opdrachtgever kort doorgenomen.
  • Inventarisatie: Op locatie wordt een asbestinventarisatie gedaan door een onafhankelijke partij. Deze partij brengt de hoeveelheid asbest, de soort asbest met bijbehorende risicoklasse en waar de asbest zich bevindt in kaart.
  • Inventarisatie rapport: Er wordt een rapport opgemaakt van de inventarisatie. Hierin staat alle informatie gedocumenteerd.
  • Offerte: Op basis van het rapport wordt een offerte op maat gemaakt.
  • Asbest verwijderen: Perfect Finish Milieutechniek komt de asbest verwijderen. De tijdsduur is afhankelijk van de grootte van het project.
  • Oplevering: Na sanering en vrijgave door een gecertificeerd laboratorium, wordt uw locatie asbestvrij opgeleverd.

Asbest verwijderen fiscaal aftrekbaar

In veel gevallen is asbest verwijderen fiscaal aftrekbaar voor bedrijven. Op die manier staan tegenover de kosten voor asbest verwijderen ook gunstige regelingen. Het is belangrijk om bij uw accountant of boekhouder te informeren naar de mogelijkheden als u asbest gaat verwijderen.

Asbest verwijderen subsidies

Naast de fiscale voordelen biedt de overheid ook subsidies voor asbest verwijderen. De subsidies kunnen asbest verwijderen heel voordelig maken. De subsidieverstrekkingen zijn per jaar anders en aan veranderingen onderhevig. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek over de actuele subsidiemogelijkheden asbest verwijderen.

Asbest verwijderen Limburg

Perfect Finish Milieutechniek heeft meerdere ploegen die dagelijks door heel Limburg asbest verwijderen. Met onze vestiging in Lottum, Noord-Limburg als basis voor materiaal en materieel, is de gehele provincie snel bereikbaar. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw asbestsanering in Limburg.

Naast asbestverwijdering in Limburg saneert Perfect Finish Milieutechniek asbest in Nederland en België. Met vestigingen in Lottum, Eersel en Arendonk (BE) is het zuiden en het midden van Nederland prima bereikbaar.