• Asbest herkenning in cv installatie
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbest herkennen

Asbest herkennen is niet altijd even gemakkelijk omdat het kleine vezels zijn die met het blote oog niet te zien zijn en asbest geen kenmerkende geur heeft. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de meest voorkomende asbest toepassingen zijn en hoe asbest te herkennen is. Mocht er een unieke toepassing zijn die niet op deze pagina staat beschreven, of een toepassing zijn waarover twijfel bestaat of het materiaal asbestvezels bevat, dan kunnen verschillende laboranten door middel van een microscopische analyse test herkennen of het materiaal schadelijke asbest bevat. Neem daarvoor contact op met Perfect Finish Milieutechniek.

Asbest werd in het verleden veel gebruikt in bouwmaterialen zoals golfplaten en cement om te verstevigen en materialen brandwerend te maken. Daarom komt asbest vaak voor in woningen en gebouwen. Materialen waarin asbest zit verwerkt zijn vaak te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vooral op plekken waar het materiaal gebroken is, is de vezelstructuur goed te zien. In veel gevallen is asbest te herkennen aan zijn witte tot lichtgrijze kleur.

Professionele asbest herkenning

Als niet honderdprocent duidelijk is of een bepaald materiaal asbestvezels bevat, is het raadzaam om professionele asbest herkenning in te schakelen. Een asbestinventarisatiebureau voert professionele asbest herkenning uit door op locatie te komen kijken naar het asbestverdacht materiaal. Van elk stuk verdacht materiaal wordt een monster genomen om dit vervolgens in het laboratorium te laten onderzoeken. Het laboratorium geeft uitsluitsel of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Een asbestinventarisatiebureau brengt ook direct een inventarisatierapport uit waarin alle asbestbronnen van het pand of object opgenomen staan. Dit rapport is verplicht en nodig om een offerte te kunnen maken voor het verwijderen van asbest. Het rapport is ook bruikbaar om te bewijzen dat bepaalde materialen niet asbesthoudend zijn of dat een pand geheel vrij van asbest is.

Asbest herkennen kosten

De kosten voor asbest herkennen zijn inbegrepen in de kosten die verbonden zijn aan een inventarisatierapport. Omdat elk stuk asbestverdacht materiaal wordt bemonsterd en getest, zijn er geen extra kosten voor asbest herkennen. Op basis van een inventarisatierapport kan een offerte worden uitgebracht voor het verwijderen van asbest. Met een inventarisatierapport kan ook bewezen worden dat een pand vrij is van asbest.

Asbest herkennen geur

Asbest is niet te herkennen aan een specifieke geur. Asbest is namelijk geurloos. Derhalve is het schadelijk om asbestvezels in te ademen. Het advies is daarom om niet aan asbesthoudende of van asbest verdachte materialen te ruiken.

Asbest herkennen kleur

Asbestvezels zijn over het algemeen lichtgrijs van kleur. Echter bestaan er ook asbestvezels die blauw of bruin van kleur zijn. De asbesthoudende materialen kunnen bewerkt zijn waardoor ze een andere kleur dragen. Asbest is daarom niet aan een specifieke kleur te herkennen.

Woningen gebouwd na 1993

Sinds 1 juli 1993 zijn alle toepassingen van asbest verboden. Als uw pand / object gebouwd of compleet gerenoveerd is na 1993, dan kunt u er vanuit gaan dat er geen asbest toepassingen aanwezig zijn in het pand. Lees meer over asbest beleid van de overheid elders op deze website.

Woningen gebouwd voor 1993

In woningen die gebouwd zijn voor 1993 is asbest veelvuldig toegepast. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid zolang de asbest in goede staat verkeert. Dat wil zeggen in een stuk en in hecht gebonden toestand. Zodra de asbest breekt of los raakt komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Bekijk dus vóór een grote klus of renovatie van het pand eerst wanneer het pand gebouwd of gerenoveerd is om te herkennen of er kans is op de aanwezigheid van asbest.

Asbest soorten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten asbest namelijk hecht gebonden asbest en niet-hecht gebonden asbest. Hecht gebonden asbest is asbest waarvan de vezels stevig vast zitten in het materiaal. Wanneer asbestvezels vastzitten is de kans klein dat vezels zich via de lucht verspreiden en in de longen komen. Het risico wordt echter groter als asbestvezels vrijkomen. Dat gebeurt bij verkeerde verwijdering van asbest of bij zagen en boren. Bij niet-hecht gebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal en komen ze gemakkelijk vrij. De niet-hecht gebonden variant is dus het meest gevaarlijk.

Asbest platen herkennen
Asbest platen zijn te herkennen aan lichtgrijze kleur. Maar veel platen hebben deze kleur niet meer omdat ze zijn geverfd. In sommige gevallen hebben de platen honingraatstructuur of zijn het golfplaten. In veel gevallen heeft dit materiaal een dikte van ongeveer 0,5 cm en een vlakke en egale buitenkant.

De plek en toepassing waarvoor de asbest platen zijn gemonteerd geven ook een indicatie om te herkennen of deze asbesthoudend zijn. Asbest platen kunnen gebruikt zijn als dakbeslag, dakbeschot, dakplaten, golfplaten en gevelplaten. Elders op deze pagina staat meer informatie over hoe deze specifieke asbest platen te herkennen zijn.
Asbest herkennen in dakbeslag en dakbeschot
Onder het dak van een pand kan asbesthoudend dakbeslag (onderdakplaat of dakbeschot) gemonteerd zijn. In veel gevallen is het dakbeslag vanaf de zolder te zien. Echter is het ook mogelijk dat dakbeslag verborgen zit achter een laag isolatiemateriaal. In veel gevallen is dergelijk dakbeslag te herkennen aan de lichtgrijze kleur, maar er kan ook een laagje verf op zitten. Laat bij twijfel altijd een sample van het dakbeschot nemen door een deskundige laborant.
Asbest herkennen in golfplaten en Eternit golfplaten
Asbest is veelvuldig verwerkt in golfplaten ook wel Eternit platen of Eternit golfplaten genoemd. Eternit platen zijn veel gebruikt als dakbedekking op bijvoorbeeld schuren, stallen en garages. Met name bedrijven in de agrarische sector hebben vaak Eternit golfplaten als dakbedekking. In veel gevallen zijn de asbest golfplaten te herkennen aan een grijze kleur en honingraatstructuur. Soms zijn ze zwart of roodachtig. Zolang de asbest vast zit (hecht gebonden) in de golfplaten, is dit niet schadelijk. Echter door weer en wind raken asbestvezels los en daardoor kunnen schadelijke asbestvezels in de lucht komen. Lees meer over subsidie asbest verwijderen van dak.
Asbest herkennen in gevelplaten
In gebouwen van voor 1993 is asbest toegepast in gevelbeplating. In veel gevallen heeft dit materiaal een dikte van ongeveer 0,5 cm en een vlakke en egale buitenkant. De platen zijn niet aan een specifieke kleur te herkennen omdat deze bijna allemaal zijn geverfd.
Asbest in muur herkennen
Asbest in de muur kun je herkennen aan de lichtgrijze of lichtbruine kleur. In de meeste gevallen zijn de gebruikte plaatjes in de spouwmuur asbesthoudend. De asbesthoudende spouwmuur plaatjes zijn veel toegepast bij metalen raamkozijnen. De plaatjes zijn te herkennen aan de honinggraat structuur.
Hechtgebonden asbest herkennen
Hechtgebonden asbest is te herkennen aan een vaste structuur. Het asbesthoudend materiaal is nog uit 1 stuk. Het stuk brokkelt niet af en er zijn geen beschadigingen aan het materiaal. Er is ook geen vezelstructuur te zien. Zodra asbesthoudend materiaal afbrokkelt, verweert of gebroken is, is het niet langer hechtgebonden.
Asbest herkennen in riool en waterleiding
Bij veel riolen die voor 1993 zijn aangelegd is asbestcement gebruikt. Dit is een cement waarin asbestvezels zijn verwerkt. Wanneer het cement breekt (bijvoorbeeld doordat het verkeerd verwijderd wordt) is het mogelijk dat schadelijke asbestvezels in de lucht komen. Asbestcement is nauwelijks te onderscheiden van normale cement en om deze reden wordt geadviseerd om een professioneel asbestverwijdering bedrijf in te schakelen wanneer er iets aan het riool of aan de waterleiding gedaan moet worden.
Asbest herkennen in ventilatiepijpen en schoorstenen met asbestcement
De meeste ventilatiepijpen en schoorstenen die voor 1993 zijn gebouwd zijn gemaakt van asbestcement. Pas wanneer deze ventilatiepijpen of rookgaskanalen breken kunnen asbestvezels in de lucht terecht komen en dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Asbest herkennen in een afzuigkap
Een eigenschap van asbest is dat het brandwerend is. Daarom werd asbest voor 1993 vaak gebruikt als brandwerend materiaal. Door deze eigenschap was het bruikbaar materiaal voor de binnenkant van een afzuigkap.
Asbest herkennen onder vloerbedekking
In de jaren 1968 tot en met 1983 werd asbest gebruikt als onderlaag voor vloerbedekking, in vloerzeil en in vinyl tegels. Daarnaast werd asbest verwerkt in de lijm voor vloerbedekking. Al sinds 1983 is dat nauwelijks meer toegepast. Op moment dat niet zeker is wanneer de vloerbedekking is aangelegd is het raadzaam om een professioneel bedrijf in te schakelen om een asbest analyse te doen en om de vloerbedekking te laten verwijderen. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek.
Asbest herkennen in de kachel
Door de brandwerende eigenschap van asbest werd het vroeger veelvuldig gebruikt in kachels. In veel gevallen is asbesthoudend koord gebruikt om de glasplaatjes te bevestigen. Daarnaast kan koord gebruikt zijn bij de aansluiting van het rookgaskanaal. Asbest koord is vaak te herkennen aan zijn witte kleur. Bij toepassingen waarin asbest koord is gebruikt is het gevaar van vezel verspreiding extreem hoog.

Asbest koord herkennen
Asbest koord is te herkennen de witte kleur. Daarnaast geeft de toepassing van asbest koord een belangrijke indicator. Het wordt vaak gebruikt in kachels, ketels en rookgaskanalen. Asbest koord heeft namelijk hoge brandwerende eigenschappen. Bij asbest koord is de kans op het vrijkomen van schadelijke vezels zeer hoog.
Asbest herkennen in huishoudelijke apparaten
In enkele huishoudelijke apparaten die ouder zijn dan 20 jaar komt ook asbest voor. Voorbeelden van dergelijke huishoudelijke apparaten zijn haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Asbest is soms ook verwerkt in biljarttafels en oude kluizen (brandkasten). Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.
Spuitasbest herkennen
Door zijn brandwerende eigenschap is spuitasbest veel gebruikt in isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies.
Asbest herkennen in de cv-installatie
Als uw cv-installatie, boiler of geiser van voor 1993 dateert, is het mogelijk dat afdicht koord en pakkingen van asbest gebruikt zijn. Asbest in de cv-installatie is te herkennen aan een cv-installatie die ouder is dan 20 jaar.
Asbest herkennen in vensterbanken
Vensterbanken in gebouwen van voor 1993 kunnen asbestvezels bevatten. Asbesthoudende vensterbanken zijn gemaakt van kunstmarmer of asbest cement, te herkennen aan de grijze kleur of honingraatstructuur. In veel gevallen zijn asbesthoudende vensterbanken bewerkt of geverfd. Het herkennen van asbest vensterbanken is daardoor moeilijker. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.
Asbest herkennen achter de radiator
In veel huizen die voor 1993 zijn gebouwd is asbesthoudend materiaal gebruikt om de radiator af te timmeren. Achter de radiator zijn mogelijk asbesthoudende platen gemonteerd, te herkennen aan een grijze kleur. Echter in veel gevallen zijn deze geverfd. Schakel bij twijfel altijd een laborant in en laat testen of uw materiaal asbestvezels bevat.
Asbest herkennen in bloembakken
Veel bloembakken zijn gemaakt van asbest cement, te herkennen aan de grijze kleur en soms honingraatstructuur. In veel gevallen is de kleur niet meer zichtbaar doordat deze zijn geverfd.
Asbest herkennen in brandwerende kleding
In brandwerende kleding van voor 1993 kan asbest zijn verwerkt. Dit is gedaan omdat asbest een brandwerende eigenschap heeft. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.
Asbest herkennen in de lift
In veel liften die gebouwd zijn voor 1993 is asbest beplating gebruikt. Daarnaast is in bijna alle gevallen het remsysteem van een lift asbesthoudend.
Asbest herkennen in kit, coating en bitumen
Om ramen en kozijnen af te kitten is in woningen en gebouwen vaak asbesthoudende kit gebruikt. Daarnaast dragen damwandprofielen vaak asbesthoudende coating. Het herkennen van deze asbesttoepassingen is moeilijk. Wilt u er zeker van zijn dat er geen asbest in uw pand zit? Neem dan contact op met Perfect Finish Milieutechniek.
Asbest herkennen in de meterkast en in de kruipruimte
In veel gevallen zijn meterkasten in huizen gebouwd voor 1993 afgemonteerd met asbestbeplating, asbesthoudend karton, of asbesthoudend cement. In de meeste gevallen ligt er ook een asbesthoudende afdekplaat op het kruipruimte luik. Deze is te herkennen aan de vezelstructuur, soms honingraatstructuur en grijze kleur. Wilt u er zeker van zijn dat ergens wel of geen asbest zit? Vraag dan om advies en neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek. Ga in ieder geval nooit zelf met asbest aan de slag zoals in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Het inademen van vezels die daarbij vrijkomen kan grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu