• Asbest inspectie
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar asbest in een pand of object en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het asbest onderzoek geeft duidelijkheid over hoeveel asbest er aanwezig is in het gebouw of object en op welke locaties asbest zich bevindt. Het onderzoek wordt vastgelegd in een rapport. In iedere situatie waarbij asbest verwijderd moet worden, is een asbestinventarisatie rapport (SC-530) verplicht.

Asbestinventarisatie kosten

De kosten voor een asbestinventarisatie is afhankelijk van verschillende factoren. In het algemeen bepaalt het aantal asbestverdachte materialen (ofwel asbest bronnen) en de omvang van het pand of object voor een groot gedeelte de kosten. Een specialist heeft dan namelijk meer tijd nodig om het onderzoek uit te voeren en het rapport op te maken.

Het maken van een risicoanalyse of een globaal onderzoek geeft mogelijk al antwoord op de vraag of er asbest aanwezig is in een pand of object. Deze onderzoeken zijn wat laagdrempeliger. Echter als er asbest aanwezig is en dit moet verwijderd worden, dient er alsnog een asbestonderzoek en een inventarisatierapport gemaakt te worden.

Professionele asbestinventarisatie

Een professionele asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat onderzoek doet naar asbestbronnen en een inventarisatierapport uitbrengt. Een professionele asbestinventarisatie mag enkel uitgevoerd worden door speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven die het SC-540 certificaat bezitten.

Onderzoeksmogelijkheden asbestinventarisatie

Er zijn diverse mogelijkheden om asbest te inventariseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een risicoanalyse te maken of een globaal onderzoek uit te laten voeren. Echter wanneer een gebouw in aanmerking komt voor totaalsloop is een volledig asbestonderzoek noodzakelijk.

Wanneer asbestverdacht materiaal is aangetroffen geeft onderzoek met behulp van een elektronenmicroscoop uitsluitsel of er daadwerkelijk asbest aanwezig is. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt de bouwgeschiedenis onderzocht en wordt ter plekke bekeken of er asbestverdachte materialen in het gebouw of object aanwezig zijn. In aanvulling hierop kan een risicoanalyse meer inzicht geven over risico’s voor de volksgezondheid.

Asbestinventarisatie rapport

Wanneer objecten en/of gebouwen gesloopt worden is een volledig onderzoek met asbestinventarisatie rapport verplicht. Dit rapport is nodig om te kunnen tonen aan overheidsinstanties (onder andere de gemeente), controlerende instanties en de professionele asbestverwijderaar. Pas wanneer een inventarisatie-rapport aanwezig is, is het toegestaan om asbesthoudende materialen te verwijderen. In het rapport staat opgenomen welke asbestbronnen er zijn, waar deze zich bevinden en met welke technieken deze verwijderd moeten worden. Op basis van het rapport kan een professioneel asbestverwijderaar een offerte uitbrengen.
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu