• asbest platen garage
  • Asbest laten verwijderen
  • Asbest verwijdering op het dak
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
 

Asbest plafondplaten

In woningen en gebouwen werden vóór 1994 veelvuldig asbest plafondplaten gebruikt. De platen zijn bij het verbod vanaf 1994 uit de handel genomen en daarna niet meer toegepast. Asbest plafondplaten zitten vaak tegen de balklaag geniet of geschroefd. Ze zijn te herkennen aan de vezelachtige structuur. Zie meer op onze pagina over asbest herkennen. Asbest behoort tot de gevaarlijke stoffen. Dat komt omdat het inademen van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid.

Asbest plafondplaten garage

Bij woningen worden asbest plafondplaten veelvuldig aangetroffen in de garage. Zowel in losstaande garages als inpandige garages. In het verleden werden ze hier toegepast vanwege de isolerende en brandwerende eigenschappen van asbest. In veel gevallen zijn de platen geverfd en daardoor mogelijk wat moeilijker te herkennen. Aan de plafondplaten wordt vaak verlichting gemonteerd. Ook kan de garagedeur bevestigd zitten aan de platen.

Garage asbestvrij maken

Asbest plafondplaten in de garage worden meestal verwijderd in containment. Dat betekent dat de ruimte zo veel als mogelijk lucht dicht wordt gemaakt. Vervolgens wordt de ruimte op onderdruk gezet zodat schadelijke asbestvezels zich niet buiten de ruimte kunnen verspreiden. Na het verwijderen van de plafondplaten wordt de garage volledig gepoetst zodat er geen asbestvezels achterblijven. Vervolgens komt een extern laboratorium, door het doen van onderzoek en metingen, bekijken of alle asbesthoudende materialen uit de ruimte verwijderd zijn. Zodra uit de metingen blijkt dat de ruimte asbestvrij is, wordt een vrijgave opgemaakt en is de ruimte weer veilig en toegankelijk.

Asbest plafondplaten verwijderen

Om asbest plafondplaten te verwijderen dient de gehele ruimte of garage tijdelijk ontruimd te worden. Dit is nodig zodat de asbestverwijderaars goed en efficiënt te werk kunnen gaan. Indien bepaalde onderdelen (zoals een permanente grondwaterpomp) niet tijdelijk verwijderd kunnen worden, is dit geen probleem. Voorafgaand aan de asbestsanering worden deze onderdelen volledig ingepakt in folie, zodat schadelijke asbestvezels van de plafondplaten niet aan de pomp kunnen hechten of kunnen verspreiden.

Kosten asbest plafondplaten verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest platen kunnen als volgt worden opgebouwd:
  • De kosten voor de asbestinventarisatie en sloopmelding;
  • De kosten voor het verwijderen, inclusief benodigde materialen;
  • De kosten voor het afvoeren ofwel storten van het afval.

De totale kosten zijn afhankelijk van de afmeting van het plafond en de complexiteit van de sanering. Om een betrouwbare prijs te berekenen is het nodig om éérst een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Op basis van deze asbestinventarisatie kan een offerte worden gemaakt, waarna de kosten voor asbest plafondplaten verwijderen bekend zijn.

Asbest schadelijk voor de gezondheid

Als asbestvezels vrij komen en deze worden ingeademd dan is dat schadelijk voor de gezondheid. Daarom behoren alle materialen waarin asbest verwerkt zit tot de gevaarlijke stoffen. Het is niet verstandig en niet toegestaan om asbest plafondplaten zelf te verwijderen. De gezondheidsrisico’s van asbest zijn daarvoor te groot. Meer informatie over asbest en de gezondheidsrisico’s staat beschreven op onze website.