• asbest pijp verwijderen
  • Asbest laten verwijderen
  • Asbest verwijdering op het dak
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
 

Asbest pijp verwijderen

Is het toegestaan om asbest pijp verwijderen in eigen beheer uit te voeren? En wat zijn eigenlijk de toepassingen van asbest pijpen? Wij vertellen je er op deze pagina alles over. Asbest pijpen worden ook wel AC leidingen genoemd en dienen in woningen en andere gebouwen veelvuldig als asbest standleiding, asbest rookgaskanaal of asbest riolering.
Asbest verwijderen heeft verschillende voordelen. Door asbest te verwijderen worden gezondheidsrisico’s uitgesloten, stijgt de waarde van het gebouw of object en verbeteren we het milieu en onze leefomgeving. Asbest verwijderen brengt kosten met zich mee. Voor particulieren worden momenteel subsidies voor asbestverwijdering verstrekt. Bovendien kan het voor bedrijven interessant zijn om asbest te verwijderen in verband met subsidiemogelijkheden voor bedrijven en investeringsaftrek voor bedrijven.

AC leidingen

AC leidingen staat voor Asbest Cement leidingen en is daarmee een synoniem van alle voorkomende asbesthoudende leidingen. Het is ook een synoniem voor asbest pijp. AC leidingen zijn gemaakt van asbestcement. Daarnaast is ‘AC kanalen’ een bekend begrip. Een Asbest Cement kanaal is vaak gemaakt voor luchtdoorstroom. Asbest Cement is licht grijs van kleur, maar in veel gevallen in een andere kleur geverfd. Soms is asbest cement te herkennen aan zijn honingraadstructuur.

Asbest standleiding verwijderen

In woningen wordt geregeld asbest standleiding aangetroffen. Deze leiding dient in veel gevallen als vuilwater afvoer of rioolbeluchting. Een standleiding gaat meestal door meerdere verdiepingen van het gebouw. De asbest pijp is zichtbaar in het toilet, in de badkamer, de meterkast of op zolder. Al dan niet betimmerd met een houten koof.

Asbest schoorsteen verwijderen

Achter de houtkachel of gaskachel is vaak een asbest schoorsteen gebruikt. Dit wordt ook wel asbest rookgaskanaal genoemd. Vanwege de hoge brandwerende eigenschappen van asbest was het materiaal in het verleden uitermate geschikt als schoorsteen. De grijze buis is meestal geheel ingemetseld. Om de asbest pijp te verwijderen, zal dus eerst de steen eromheen weggehakt moeten worden. Dit zal door een professionele asbestverwijderaar gedaan moeten worden.

Asbest riolering verwijderen

Rioleringsbuizen van asbest zitten in bijna alle gevallen onder de vloer van een woning of gebouw. Een asbest rioleringsbuis is vanuit de kruipruimte vaak ook zichtbaar. De asbest buis is functioneel voor het afvoeren van vuil water. Een asbest riolering in hechtgebonden toestand en onder de vloer is in principe niet gevaarlijk. Als er sloop- en of renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden waarbij de asbest riolering betrokken is, dient dit te worden verwijderd.

Asbest leidingisolatie

Het komt voor dat asbest pijpen zijn omsloten met asbest leidingisolatie. Ook leidingen, pijpen en buizen die niet asbesthoudend zijn, kunnen voorzien zijn van asbesthoudende isolatie. Dat deed men in het verleden bijvoorbeeld om waterleidingen te beschermen tegen weersinvloeden. Vanwege de goede isolerende eigenschappen werd hierbij gebruik gemaakt van asbest. Voor asbest leiding isolatie geldt ook dat deze onder asbestcondities verwijderd dient te worden.

Asbest koord

Bij leidingen, kanalen en pijpen van asbest is vaak gebruik gemaakt van asbest koord ter hoogte koppelingen en aansluitingen. Asbest koord werd gebruikt om leidingen af te dichten en heeft als eigenschap dat het goed tegen hoge temperaturen bestand is. Vezelverspreiding is bij asbesthoudend koord extreem hoog en dat is gevaarlijk.

Kosten asbest riool, buis en leiding verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest riolring, -buizen en -leidingen zijn in grote mate afhankelijk van de hoeveelheid werk. De kosten van asbestverwijdering kunnen worden opgebouwd uit drie pijlers, namelijk: (1) de kosten voor asbestinventarisatie en sloopmelding, (2) de stortkosten voor het afvoeren van asbest en (3) de omvang van de klus en de benodigde materialen. Bij het bepalen van de kosten voor het verwijderen van asbest riool, buis en leiding speelt met name de hoeveelheid werk een belangrijke rol. Perfect Finish Milieutechniek kan hiervan een goede inschatting maken zodra een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Wij kunnen dan direct een gerichte offerte uitbrengen.

Asbest pijp zelf verwijderen

Onder bepaalde strenge voorwaarden mag een asbest pijp zelf verwijderd worden. Al is zelf verwijderen van asbest door de hoge gezondheidsrisico’s vaak niet aan te raden. De asbest pijp zal bijvoorbeeld volledig in hechtgebonden toestand moeten zijn. Daarnaast dient de asbest pijp in zijn geheel verwijderd te kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld als de pijp los ligt. Meestal loopt een asbest pijp onder de vloer, door de muur of door een verdiepingsvloer. Dan is het dus niet mogelijk om de pijp in één stuk te verwijderen. Zelf verwijderen is dan niet toegestaan. Schakel voor dit soort situaties altijd professionele asbestverwijdering in, zoals Perfect Finish Milieutechniek.

Asbest pijp verwijderen en de rol van de installateur

Een loodgieter of installateur is zonder asbestcertificering niet bevoegd om aan te sluiten op asbesthoudende leidingen. Alvorens de loodgieter of installateur zijn werk kan doen, dient de asbest pijp door een professionele asbestsaneerder verwijderd te worden. Perfect Finish Milieutechniek kan het gehele proces van asbestverwijdering voor u uit handen nemen. Wij begeleiden de gehele klus, van start tot finish.