Risicoklassen

De toepassingen van asbest vormen allemaal een groot risico voor de volksgezondheid. Echter zijn er wel gradaties. Op basis van een inventarisatie kunnen de toepassingen van asbest ingedeeld worden in 3 verschillende risicoklassen, respectievelijk klasse 1, 2 en 2A. Hierbij vormt klasse 1 het minst hoge risico en het hoogste risico wordt gevormd in klasse 2A. In onderstaande tekst worden de 3 verschillende risicoklassen beschreven.

Verschillende risicoklassen asbestverwijdering

Risicoklasse 1 (RK1) = laag risico
Bij asbest in klasse 1 zijn de volgende zaken van toepassing:
 • De concentratie asbest die vrijkomt tijdens het saneren komt niet uit boven de grenswaarde van <0,01vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
 • Het is verplicht om tijdens de werkzaamheden beschermende kleding te dragen, geschikt voor het werken met asbest. Geschikte kleding is bijvoorbeeld een speciale wegwerpoverall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarzen
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 te worden gedragen
 • Het aanmelden van het werk bij de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling is verplicht
 • Asbestafval moet conform de bestaande regelgeving worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 zal plaatsvinden bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn, die omsloten en afgeschermd zijn, waarbij het mogelijk is om de asbest zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen
Voorbeelden van toepassingen in klasse 1 zijn:
 • Pakking in CV installatie
 • Warmhoudplaat
 • Asbestcement (mits hechtgebonden)

Risicoklasse 2 (RK2) = normaal risico

Uitsluitend gecertificeerde asbest-sanerings-bedrijven (gecertificeerd voor SC-530) zijn bevoegd dit te saneren

Bij asbest in klasse 2 zijn de volgende zaken van toepassing:
 • Het bedrijf beschikt over een SC-530 certificaat
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende instelling
 • Tenminste 1 DTA is aanwezig op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt
 • Na sanering volgt een vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium

Indeling in risicoklasse 2 zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Hierbij kan breuk tijdens het saneren niet worden uitgesloten en er bestaat een reële kans op het vrijkomen van asbestvezels boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3)
Voorbeelden van toepassingen in klasse 2 zijn:
 • golfplaten
 • vensterbanken
 • colovinyltegels met lijm laag

Risicoklasse 2A (RK2A) = hoog risico

Uitsluitend gecertificeerde asbest-sanerings-bedrijven (gecertificeerd voor SC-530) zijn bevoegd dit te saneren

Het werk wordt uitgevoerd waarbij de volgende zaken van toepassing zijn:
 • Het bedrijf beschikt over een SC-530 certificaat
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende instelling
 • Tenminste 1 DTA is aanwezig op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit en afzetmaterialen zijn aanwezig en worden gebruikt
 • Na sanering volgt een vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium. Tijdens de controle voor deze vrijgave is het verplicht om omliggende ruimten ook te beoordelen en te meten

Indeling in risicoklasse 2A zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Hierbij kan breuk tijdens het saneren niet worden uitgesloten en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van > 1 vezels/cm3 (1.000.000 vezels/m3) uitkomen
Voorbeelden van toepassingen in klasse 2A zijn:
 • asbestkoord
 • spuitasbest
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen