Nieuwe subsidieregeling voor asbestdaken 

De nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is geldig voor zowel particulieren, als (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur is het mogelijk om deze subsidieregeling aan te vragen via de website van de rijksoverheid (www.rvo.nl). Lees meer om te weten of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling.

Doelgroep subsidieregeling asbest

Personen die belast worden met de kosten voor het verwijderen van asbest kunnen deze subsidie aanvragen. Degene die de factuur betaalt kan dus de subsidie voor asbestdaken aanvragen. De regeling is geldig voor particulieren, ondernemingen (ook in de agrarische sector), non-profit organisaties en overheden. Let op: De subsidie is alleen geldig voor het saneren van asbestdaken en niet geldig voor andere asbesttoepassingen zoals bijvoorbeeld asbest vensterbanken of asbest rookgaskanalen.

Periode subsidieregeling asbest

De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 31 december 2019 om 17:00u ingediend zijn bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Uw subsidieaanvraag dient u in op de website van de Rijksoverheid of via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie voor asbestverwijdering?

De subsidie voor verwijdering van asbestdaken bedraagt € 4,50 per m2 gesaneerd dak. Voor deze subsidieregeling geldt een maximum van €25.000 per adres. Het geïnventariseerde asbestdak moet minimaal 35 m2 bedragen om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. Alleen wanneer uw asbest dak meer dan 35 vierkante meter bedraagt komt u in aanmerking.

Totaalbudget subsidie asbestdaken

In 2016 is een totaal subsidiebudget van 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het verwijderen van asbestdaken. Het subsidie plafond wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Wanneer een aanvraag wordt ingediend, maar het subsidieplaford inmiddels is bereikt, verschuift de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag automatisch naar 1 januari in het daaropvolgende jaar. Een subsidieaanvraag voor deze subsidieregeling moet uiterlijk 31 december 2019 om 17:00u ingediend zijn.

Volksgezondheid

Door middel van deze subsidieregeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het saneren van asbestdaken in de periode van 2016 tot 2020. Reden hiervoor is dat asbest daken na enkele jaren verweren. Het risico dat er schadelijke asbestvezels in de leefomgeving terecht komen is bij een verweert asbest dak verhoogt. Om de gezondheidsrisico’s te beperken komt er in 2024 een verbod op asbestdaken. Dit betekent dat eigenaren van panden met asbestdaken het asbesthoudend dak moeten laten verwijderen vóór 2024.

Voor meer informatie over het verwijderen van asbestdaken en hulp bij het aanvragen van deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met Perfect Finish Milieutechniek B.V. via [email protected] Klik hier om een offerte aan te vragen.

Lees meer over subsidieregeling in combinatie met zonnepanelen.