Asbestinventarisatie

In iedere situatie waarbij asbest gesaneerd wordt, is een asbest inventarisatie rapport (SC-530) onmisbaar. Pas wanneer een inventarisatie-rapport aanwezig is, is het toegestaan om asbesthoudende materialen te verwijderen.

Er zijn diverse mogelijkheden om asbest te inventariseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een risicoanalyse te maken of een globaal onderzoek uit te laten voeren. Echter wanneer een gebouw in aanmerking komt voor totaalsloop is een volledig asbestonderzoek noodzakelijk.

Dit onderzoek geeft duidelijkheid over hoeveel asbest er aanwezig is in het gebouw of object en op welke locaties de asbest zich bevindt. Wanneer asbestverdacht materiaal is aangetroffen geeft onderzoek met behulp van een elektronenmicroscoop uitsluitsel of er daadwerkelijk asbest aanwezig is.

Een asbestinventarisatie mag enkel uitgevoerd worden door speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven die het SC-540 certificaat bezitten. Wanneer objecten en/of gebouwen gesloopt worden is een volledig onderzoek met asbestinventarisatie rapport verplicht. Tijdens een dergelijk onderzoek wordt de bouwgeschiedenis onderzocht en wordt ter plekke bekeken of er asbestverdachte materialen in het gebouw of object aanwezig zijn. In aanvulling hierop kan een risicoanalyse meer inzicht geven over risico’s voor de volksgezondheid.