Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Hoe herken je asbest

Hoe herken je asbest

Asbest herkennen is niet altijd even gemakkelijk en al helemaal niet als je er niet dagelijks mee bezig bent. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de meest voorkomende asbest toepassingen zijn en hoe asbest te herkennen is. Mocht er een unieke toepassing zijn die niet op deze pagina staat beschreven, of een toepassing zijn waarover twijfel bestaat of het materiaal asbestvezels bevat, dan kunnen verschillende laboranten door middel van een microscopische analyse test herkennen of het materiaal schadelijke asbest bevat. Neem daarvoor contact op met Perfect Finish Milieutechniek.

Asbest werd in het verleden veel gebruikt in bouwmaterialen zoals golfplaten en cement om te verstevigen en materialen brandwerend te maken. Daarom komt asbest vaak voor in woningen en gebouwen. Materialen waarin asbest zit verwerkt zijn vaak te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vooral op plekken waar het materiaal gebroken is, is de vezelstructuur goed te zien. In veel gevallen is asbest te herkennen aan zijn witte tot lichtgrijze kleur.

Woningen gebouwd na 1993

Sinds 1 juli 1993 zijn alle toepassingen van asbest verboden. Als uw pand / object gebouwd of compleet gerenoveerd is na 1993, dan kunt u er vanuit gaan dat er geen asbest toepassingen aanwezig zijn in het pand. Lees meer over asbest beleid van de overheid.

Woningen gebouwd voor 1993

In woningen die gebouwd zijn voor 1993 is asbest veelvuldig toegepast. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid zolang de asbest in goede staat verkeert. Dat wil zeggen in een stuk en in hechtgebonden toestand. Zodra de asbest breekt of los raakt komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze asbest vezels is schadelijk voor de gezondheid. Bekijk dus vóór een grote klus of renovatie van het pand eerst wanneer het pand gebouwd of gerenoveerd is om te herkennen of er kans is op de aanwezigheid van asbest.

Asbest soorten

Er zijn 2 verschillende soorten asbest namelijk hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest is asbest waarvan de vezels stevig vast zitten in het materiaal. Wanneer asbestvezels vastzitten is de kans klein dat vezels zich via de lucht verspreiden en in de longen komen. Het risico wordt echter groter als asbestvezels vrij komen. Dat gebeurt bij verkeerde verwijdering van asbest of bij zagen en boren. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal en komen ze gemakkelijk vrij. De niet-hechtgebonden variant is dus het meest gevaarlijk.

Asbest herkennen in dakbeslag en dakbeschot

Onder het dak van een pand kan asbesthoudend dakbeslag (onderdakplaat of dakbeschot) gemonteerd zijn. In veel gevallen is het dakbeslag vanaf de zolder te zien. Echter is het ook mogelijk dat dakbeslag verborgen zit achter een laag isolatiemateriaal. In veel gevallen is dergelijk dakbeslag te herkennen aan de lichtgrijze kleur, maar er kan ook een laagje verf op zitten. Laat bij twijfel altijd een sample van het dakbeschot nemen door een deskundige laborant.

Asbest herkennen in golfplaten en eternit golfplaten

Asbest is veelvuldig verwerkt in golfplaten ook wel eternit platen of eternit golfplaten genoemd. Eternit platen zijn veel gebruikt als dakbedekking op bijvoorbeeld schuren, stallen en garages. Met name bedrijven in de agrarische sector hebben vaak eternit golfplaten als dakbedekking. In veel gevallen zijn de asbest golfplaten te herkennen aan een grijze kleur en honingraatstructuur. Soms zijn ze zwart of roodachtig. Zolang de asbest vast zit (hechtgebonden) in de golfplaten, is dit niet schadelijk. Echter door weer en wind raken asbestvezels los en daardoor kunnen schadelijke asbestvezels in de lucht komen.

Coderingen om asbest golfplaten te herkennen

In golfplaten zijn verschillende coderingen aangebracht. Deze coderingen kunnen iets vertellen over of de golfplaat asbesthoudend is. De volgende coderingen komen wij veelvuldig tegen:
• Geen codering – In bijna alle gevallen asbesthoudend
• KOMO – Asbestverdacht. Soms wel en soms niet asbesthoudend
• KOMO+NT – Asbestvrij

Ons advies is om golfplaten altijd te laten bemonsteren.

Asbest herkennen in gevelplaten

In gebouwen van voor 1993 is asbest toegepast in gevelbeplating. In veel gevallen heeft dit materiaal een dikte van ongeveer 0,5 cm en een vlakke en egale buitenkant. De platen zijn niet aan een specifieke kleur te herkennen omdat deze bijna allemaal zijn geverfd.

Asbest herkennen in riool en waterleiding

Bij veel riolen die voor 1993 zijn aangelegd is asbestcement gebruikt. Dit is een cement waarin asbestvezels zijn verwerkt. Wanneer het cement breekt (bijvoorbeeld doordat het verkeerd verwijderd wordt) is het mogelijk dat schadelijke asbestvezels in de lucht komen. Asbestcement is nauwelijks te onderscheiden van normale cement en om deze reden wordt geadviseerd om een professioneel asbestverwijdering bedrijf in te schakelen wanneer er iets aan het riool of aan de waterleiding gedaan moet worden.

Asbest herkennen in ventilatiepijpen en schoorstenen met asbestcement 

De meeste ventilatiepijpen en schoorstenen die voor 1993 zijn gebouwd zijn gemaakt van asbestcement. Pas wanneer deze ventilatiepijpen of rookgaskanalen breken kunnen asbest vezels in de lucht terecht komen en dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Asbest herkennen in een afzuigkap

Een eigenschap van asbest is dat het brandwerend is. Daarom werd asbest voor 1993 vaak gebruikt als brandwerend materiaal. Door deze eigenschap was het bruikbaar materiaal voor de binnenkant van een afzuigkap.

Asbest herkennen onder vloerbedekking

In de jaren 1968 tot en met 1983 werd asbest gebruikt als onderlaag voor vloerbedekking, in vloerzijl en in vinyl tegels. Daarnaast werd asbest verwerkt in de lijm voor vloerbedekking. Al sinds 1983 is dat nauwelijks meer toegepast. Op moment dat niet zeker is wanneer de vloerbedekking is aangelegd is het raadzaam om een professioneel bedrijf in te schakelen om een asbest analyse te doen en om de vloerbedekking te laten verwijderen. Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek.

Asbest herkennen in de kachel

Door de brandwerende eigenschap van asbest werd het vroeger veelvuldig gebruikt in kachels. In veel gevallen is asbesthoudend koord gebruikt om de glasplaatjes te bevestigen. Daarnaast kan koord gebruikt zijn bij de aansluiting van het rookgaskanaal. Asbest koord is vaak te herkennen aan zijn witte kleur. Bij toepassingen waarin asbest koord is gebruikt is het gevaar van vezel verspreiding extreem hoog.

Asbest herkennen in huishoudelijke apparaten

In enkele huishoudelijke apparaten die ouder zijn dan 20 jaar komt ook asbest voor. Voorbeelden van dergelijke huishoudelijke apparaten zijn haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Asbest is soms ook verwerkt in biljarttafels en oude kluizen (brandkasten).

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.

Spuitasbest herkennen

Door zijn brandwerende eigenschap is spuitasbest veel gebruikt in isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies.

Asbest herkennen in de CV installatie

Als uw CV installatie, boiler of geiser van voor 1993 dateert, is het mogelijk dat afdicht koord en pakkingen van asbest gebruikt zijn. Asbest in de CV installatie is te herkennen aan een CV die ouder is dan 20 jaar.

Asbest herkennen in vensterbanken

Vensterbanken in gebouwen van voor 1993 kunnen asbestvezels bevatten. Asbesthoudende vensterbanken zijn gemaakt van kunstmarmer of asbest cement, te herkennen aan de grijze kleur of honingraatstructuur.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.

Asbest herkennen achter de radiator

In veel huizen die voor 1993 zijn gebouwd is asbest houdend materiaal gebruikt om de radiator af te timmeren. Achter de radiator zijn mogelijk asbesthoudende platen gemonteerd, te herkennen aan een grijze kleur. Echter in veel gevallen zijn deze geverfd. Schakel bij twijfel altijd een laborant in en laat testen of uw materiaal asbestvezels bevat.

Asbest herkennen in bloembakken

Veel bloembakken zijn gemaakt van asbest cement, te herkennen aan de grijze kleur en soms honingraatstructuur. In veel gevallen is de kleur niet meer zichtbaar doordat deze zijn geverfd.

Asbest herkennen in brandwerende kleding

In brandwerende kleding van voor 1993 kan asbest zijn verwerkt. Dit is gedaan omdat asbest een brandwerende eigenschap heeft.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor de verwijdering van asbest.

Asbest herkennen in de lift

In veel liften die gebouwd zijn voor 1993 is asbest beplating gebruikt. Daarnaast is in bijna alle gevallen het remsysteem van een lift asbesthoudend.

Asbest herkennen in kit, coating en bitumen

Om ramen en kozijnen af te kitten is in woningen en gebouwen vaak asbesthoudende kit gebruikt. Daarnaast dragen damwandprofielen vaak asbesthoudende coating. Het herkennen van deze asbesttoepassingen is moeilijk. Wilt u er zeker van zijn dat er geen asbest in uw pand zit? Neem dan contact op met Perfect Finish Milieutechniek.

Asbest herkennen in de meterkast en in de kruipruimte

In veel gevallen zijn meterkasten in huizen gebouwd voor 1993 afgemonteerd met asbestbeplating, asbesthoudend karton, of asbesthoudend cement. In de meeste gevallen ligt er ook een asbest houdende afdekplaat op het kruipruimte luik. Deze is te herkennen aan de vezelstructuur, soms honingraatstructuur en grijze kleur.

Wilt u er zeker van zijn dat ergens wel of geen asbest zit? Vraag dan om advies en neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek B.V. Ga in ieder geval nooit zelf met asbest aan de slag zoals in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Het inademen van vezels die daarbij vrijkomen kan grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.