Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is gespecialiseerd werk. Door asbest te verwijderen worden gezondheidsrisico’s uitgesloten, stijgt de waarde van het gebouw of object en verbeteren we het milieu. Voor particulieren worden momenteel subsidies voor asbestverwijdering verstrekt. Bovendien kan het voor bedrijven interessant zijn om asbest te verwijderen in verband met subsidiemogelijkheden voor bedrijven en investeringsaftrek voor bedrijven. Asbest verwijderen gaat in 6 stappen:

 

 • Contact opnemen: Eerste contact met Perfect Finish Milieutechniek, hierin wordt de situatie kort doorgenomen.
 • Inventarisatie: Op locatie wordt een asbest inventarisatie gedaan van onder andere de hoeveelheid asbest die gesaneerd moet worden, de soort asbest met bijbehorende risicoklasse en waar de asbest zich bevindt.
 • Inventarisatie rapport: Er wordt een rapport opgemaakt van de inventarisatie. Hierin staat alle informatie gedocumenteerd.
 • Offerte: Op basis van het rapport wordt een offerte op maat gemaakt.
 • Saneren: Perfect Finish Milieutechniek komt de asbest verwijderen. De tijdsduur is afhankelijk van de grootte van het project.
 • Oplevering: Na sanering en vrijgave door een gecertificeerd laboratorium, wordt uw locatie asbestvrij opgeleverd.

Voordelen van asbest verwijdering:

 • Risico op gezondheidsproblemen uitsluiten
 • Stijgende waarde van het gebouw of object
 • Verbetering van het milieu
 • Financieel gunstig om nu asbest te laten verwijderen

Wat kost asbest saneren?

De kosten voor het saneren van asbest zijn afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

 • de hoeveelheid asbest die gesaneerd moet worden
 • de werkwijze die toegepast moet worden om de asbest te verwijderen
 • de soort asbest die gesaneerd moet worden

Vaak is het saneren van asbest fiscaal aftrekbaar en geeft de overheid hiervoor subsidies. Dit maakt asbest saneren vaak heel voordelig. Voor meer informatie over fiscale aftrekbaarheid en subsidiemogelijkheden, zie de pagina subsidie.

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte op maat.

Wat is asbest?

Asbest is een stof die in het verleden veel gebruikt werd in bouwmaterialen om deze bijvoorbeeld steviger en brandwerend te maken. Asbesthoudende materialen zijn veel toegepast op daken, plafonds, rioleringen en in meterkasten.

Bij het slopen van bouwwerken kan op allerlei plaatsen in het gebouw asbesthoudend materiaal aangetroffen worden. Wanneer asbest breekt komen er asbestvezels vrij. Het inademen van asbestvezels brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze reden is het van groot belang dat asbest op een professionele manier verwijderd wordt om verdere schade aan de volksgezondheid te voorkomen.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Straat en Huisnummer

Postcode

Plaats

Upload Inventarisatierapport in PDF of DOC(optioneel)

Locatie Asbest

Aanvullende informatie

Vraag uw offerte voor asbestverwijdering aan, of neem direct contact op via onze contactpagina.